top of page
Image by Jon Flobrant

Våra kommuner

Vi är verksamma i flera kommuner. Vad som gäller för hemtjänst skiljer sig lite från kommun till kommun. Vi har försök sammanställa vad som gäller för respektive område där vi har verksamhet. Men det övergripande ansvaret som kommunen har är regleras främst i socialtjänstlagen (SOL) men även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen eller stadsdelsnämnden i Stockholmsstads fall ska enligt lagen arbeta för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det betyder att enligt socialtjänstlagen ansvarar kommuner för att de personer som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Värdighet och trygghet är utgångspunkten i den vård, om sorg och service som ges.

När du ska ansöka om bistånd eller har frågor om stadens eller kommunernas service för äldre ska du vända dig till din kommun eller stadsdelsnämnd:

 

Hemtjänst i Huddinge 

Hemtjänst i Stockholm

Hemtjänst i Sollentuna

Hemtjänst i Södertälje

Hemtjänst i Botkyrka

Våra kommuner

Stockholm, Huddinge, Sollentuna, Södertälje och Botkyrka

bottom of page