top of page
whiteflower_1255_A4.jpg
hands_JEH9744-.jpg

Vårt demensteam

Eveo har demensteam i Huddinge, Botkyrka, Skärholmen, innerstan och västerort. Personalen som ingår i demensteamet har alla en bred grunderfarenhet av yrket.  De har fått särskild utbildning kopplat just till olika demenssjukdomar och dess effekter. Varje månad har de särskild möjlighet till gemensam reflektion och diskussion för fortsatt utbildning. Flera i demensteamet bidrar med språklig och kulturell kompetens i arbete med kunderna. Det är en viktig ansats för att upptäcka, bemöta och hantera demenssjukdom hos en växande grupp av omsorgstagare – de äldre utlandsfödda.

Vår specialiserade hemtjänstgrupp arbetar personcentrerat och insatserna utförs med hög personalkontinuitet. Utöver att arbeta själva hos kunder med demens handleder och introducerar även medlemmarna andra- och nyanställda hos kunder med demens.

 

bottom of page