top of page

Fakta om Eveo

Eveo utför trygg och bra hemtjänst i sex av Stockholms läns kommuner.  

 

Eveos ägare och styrelseledamöter:

Eveo grundades 2009 av släkt och vänner. Bolaget har sex delägare. Huvudägarna är verksamma i bolaget. 

- Kayhan Utkutug, ordförande.
- Mikael Kjellberg, ledamot.
- Tim Utkutug, ledamot.

 

Här finns Eveo

Eveo har expanderat geografiskt i Stockholmsregionen och finns nu med etablerade kontor i Stockholm, Sollentuna, Huddinge och Södertälje. Eveo är även godkänd utförare i Botkyrka.

 

Kvalitet i verksamheten

På Eveo vill vi både möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi är specialiserade på att erbjuda hög personalkontinuitet. Bolaget deltar i de kommunala brukarundersökningarna, i Socialstyrelsens Äldreguiden och är medlem i Vårdföretagarna. Eveos verksamhet följer gällande lagar och förordningar samt har en organisation som fångar och följer upp avvikelser i verksamheten.

 

Det är en kvalitet som belönats av både Dagens Industri och EY. 2014 blev Eveo ett Gasellföretag. Resultatet: 20:e plats av alla tillväxtföretag i Sverige. Dessutom blev Kayhan Utkutug, VD och Styrelseordförande, nominerad och utvald till den globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i regionen Stockholm.

 

För kunder som lider av demenssjukdom har vi utvecklat ett särskilt stöd i form av vårt demensteam och det fungerar som ett särskilt stöd till personalen på plats hos kunder. Deltagarna har specialistutbildning inom demens och är alla erfarna medarbetare. Tillsammans med personalen arbetar demensteamet med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder från andra kulturer.

 

Eveo har tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning.

Medarbetare

Eveo har växt stadigt, både i antal kunder och rent geografiskt, sedan starten 2009. Idag erbjuder Eveo hemtjänst till över 700 kunder i Stockholmregionen. Medarbetarna utgår från varje verksamhetscenter men arbetar över gränserna mellan kommunerna.

 

Antalet medarbetare har stadigt växt sedan vi öppnade i Haninge 2009. Idag är vi uppemot 250 personer som arbetar med service och omvårdnadsinsatser.

 

Hos oss jobbar engagerade undersköterskor och vårdbiträden. All personal kan sitt yrke och har sin egen plan för hur de skall utvecklas hos Eveo.

bottom of page