top of page
eveo_omsorg.jpg

Så blir du hemtjänstkund hos Eveo

Du kan bli hemtjänstkund hos oss på Eveo om du bor någon av följande kommuner: Stockholm, Huddinge, Södertälje, Botkyrka eller Sollentuna

 

1.

Det första du gör är att kontakta en biståndshandläggare i din kommun för att göra en ansökan om hemtjänst. Telefonnummer till biståndshandläggarna hittar du nedan och på kommunens hemsida.

2.

Välj den hemtjänst som du tycker passar dig bäst. Kontakta gärna oss på Eveo för mer information om vår verksamhet i din kommun.

3.

Berätta för biståndshandläggaren vilken hemtjänst som du väljer.

4.

Biståndsbeslutet skickas till oss. Vi kontaktar dig för att starta igång biståndet. Utifrån beslutet planerar vi gemensamt hur insatserna skall utföras

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen. Det innebär att utförarna inte kan tävla om att ha det lägsta priset. För utförarna gäller det att leverera hög kvalitet så att fler väljer dem.


Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Avgiften för makar (med makar avses även registrerade partners) beräknas normalt på hälften av den sammanlagda inkomsten. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerat, se relevanta länkar. Varje månad betalar du för den hjälp du får.

 

Avgifterna är indelade i sex olika avgiftsgrupper. En maxavgift är fastställd i varje avgiftsgrupp. Avgifterna är beräknade utifrån prisbasbeloppen som fastställs av regeringen och justeras årligen. Det tas ut om du endast behöver hjälp enstaka timmar i månaden. Den faktiska månadskostnaden för dig bestäms då av kommunen i enlighet med socialtjänstlagen.

 

Telefonnummer för att nå biståndshandläggaren på respektive kommun hittar du här:

Stockholm. Äldre direkt: 08-80 65 65

Huddinge. Huddinge servicecenter: 08-535 300 00

Sollentuna. Kontaktcenter: 08-579 210 00

Södertälje. Kontaktcenter: 08-523 010 00

Botkyrka. Kontaktcenter: 070-239 02 81

bottom of page