top of page
Eveo_personal_2114.jpg

Trygghet, delaktighet och inflytande

Eveo har som verksamhetsidé att erbjuda vård, omsorg och service helt och hållet på dina villkor. I nära samråd med kommun, vårdgivare, medarbetare och kunder har vi tagit fram funktionella helhetslösningar där dina personliga behov står i fokus. Vi garanterar att du och dina anhöriga ska känna både trygghet och stöd i samarbetet med oss på Eveo. Vi ger dig bra hemtjänst med hög kvalitet. Vi är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal. Vi har tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning. Trygghet, delaktighet och inflytande är våra värdeord.

Kontakta Eveo

bottom of page