Om Eveo

 Dsc6495

Eveo AB är ett mångkulturellt hemtjänstbolag som idag aktivt hanterar över 30 olika språk inom insatsorganisationen. Bolaget är godkänd hemtjänstutförare i 8 kommuner i Stockholms län. Eveo är dessutom godkänd att bedriva Dagverksamhet i Sollentuna. Eveo grundades 2009 av släkt och vänner har som verksamhetsidé att erbjuda personcentrerad hemtjänst med språklig och kulturell inriktning Målet är leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst och nu dagverksamhet. Eveo har kollektivavtal.

Förutom Svenska talar vi på Eveo följande språk inom vår omsorgsorganisation: Turkiska, Sorani, Kurmanji, Grekiska, Polska, Ryska, Persiska, Arabiska, Franska, Syrianska, Assyriska, Spanska, Serbiska, Finska, Tigrinja, Engelska, Ungerska, Mandarin, Bosniska, Bulgariska, Kroatiska, Tigre, Turkmeniska, Italienska, Urdu, Dari, Uzbekiska, Feyli, Zaza, Azeriska, Somaliska Portugisiska, Albanska och Kildanska

Kortfattat om Eveo

  • Godkända utförare i Haninge, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Huddinge, Järfälla, Solna, Sundbyberg och Lidingö
  • Vi har kunder runt om i dessa kommuner och tar hand om flera nya ärenden per månad
  • Vi har verkställt och handhar trygghetslarm i egen regi för både Stockholms stad, Sollentuna, Huddinge och Södertälje
  • Våra kunder har bland annat Svenska, Turkiska, Sorani, Polska, Ryska, Persiska, Arabiska, Syrianska /Assyriska, Spanska, Serbiska, Grekiska och Finska som modersmål. Totalt representerar Eveo över 20 olika språk idag.
  • Kunderna har varierat vårdbehov, från 10 timmar till 250 timmar i månanden och vår personal har specialistkompetens inom flera områden, så som cancer, palliativ vård, psykisk sjukdom och demens.
  • Vi arbetar med kort inställelsetid vid behov
  • Eveo har ett mångkulturellt demensteam
  • Eveo har kollektivavtal

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...