top of page
flor-saurina-xWijL2q3xAM-unsplash.jpg

Så startade Eveo

Idag är Eveo ett växande företag med verksamhet i sex kommuner och upp emot 250 anställda. Det var vår VD Kayhan Utkutugs far, Husamettin, som sådde fröet till det omsorgsbolaget som idag driver hemtjänst och träffpunkter över hela Stockholmsområdet.

 

Husamettin Utkutug har sina rötter i Turkiet och sedan flytten till Sverige har han arbetat inom socialtjänsten men också varit drivande i otaliga sociala projekt. Husamettin såg tidigt behovet av språklig och kulturellt anpassad omsorg. Att bryta social isolering har alltid varit en drivkraft hos honom.

 

När flera av Husamettins vänner, genom sina föräldrars omsorgsbehov, i mitten på 90-talet kom i kontakt med den svenska äldrevården uppmärksammade han direkt de utmaningar som äldrevården stod inför. Det saknades både språklig och kulturell kompetens för att arbeta med äldre, som av olika skäl, inte hade svenska som modersmål. Det betydde att personalen, inom såväl sjukvården som omsorgen, hade svårt att kommunicera med och förstå de äldres behov. Med de insikterna bestämde sig Husamettin att arbeta för att skapa en trygg språk- och kulturanpassad omsorg där de äldre stod i centrum.

 

Husamettin försökte länge intressera Kayhan att driva i gång ett bolag med fokus språkligt anpassad hemtjänst. Även om Kayhan kände att det som Husamettin ville uppnå var både viktigt och intressant så avvaktade han på grund av arbetet som ansvarig för affärs- och produktutvecklingen på börsbolaget TradeDoubler. Den som slutligen övertalade oss att göra slag i saken var Kayhans bror Tim.


Våren 2009 började Husamettin och hans båda söner så smått att realisera konceptet i en konkret projektplan. Ett par delägare och investerare togs in, samtidigt som ett antal upphandlingar skickades ut till en rad kommuner runtom i Stockholms län. Det första godkännandet kom från Haninge i september samma år.

 

Idag är fokus för företag att ge kunderna hög kontinuitet med empatisk och kunnig personal. Företaget satsar mycket på personalens fortbildning och välfärdsteknik i syfte att öka transparens och delaktighet. 

cay_JEH1433_50.jpg
södertälje_2411bw.jpg
bottom of page