top of page
eveo_JEH5703-A4.jpg

Sagt om Eveo

Det absolut viktigaste för oss är att erbjuda vård, omsorg och service på dina villkor. För att kunna göra det så lyssnar vi på vad som sägs om oss och mäter noga vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre.


Här följer ett utdrag från Socialstyrelsens undersökning från 2022. ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholm innerstaden och Söderort
Fick du välja utförare av hemtjänsten? Med utförare menar vi kommunal hemtjänst eller olika företag och organisationer. Andel som svarat ja:

- Riket 53%
- Stockholms län 71%

- Eveo AB 81%

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?
Andel som svarat ja:

- Riket 62%
- Stockholms län 64%

- Eveo AB 80%

Brukar personalen komma på avtalad tid? Andel som svarat alltid/oftast:

- Riket 81%
- Stockholms län 80%

- Eveo AB 98%

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Andel som svarat alltid/oftast:

- Riket 79%
- Stockholms län 78%

- Eveo AB 85%

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av tid/dag, förseningar, personaländringar etc. Andel som svarat alltid/oftast:

- Riket 61%
- Stockholms län 60%

- Eveo AB 73%

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Andel som svarat alltid/oftast:

- Riket 96%
- Stockholms län 95%

- Eveo AB 98%

För mer information, gå till socialstyrelsen egen sida:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

bottom of page