top of page
Eveo_personal_2166.jpg

Avlösning och ledsagning

Avlösning ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Avlösning innebär att Eveos medarbetare tillfälligt övertar omvårdnaden från en anhörig som tagit hand om en närstående. Det kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Genom avlösning ska anhöriga och närstående få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet.

 

Vi erbjuder även ledsagning. Det innebär att vi följer med och är stöd vid sociala aktiviteter.

bottom of page