top of page
Eveo_personal_2269.jpg

Välkommen till unika Eveo

Eveo AB är godkänd hemtjänstutförare i fem kommuner i Stockholms län. Vi grundades 2009 av släkt och vänner. Vår verksamhetsidé är att erbjuda väl planerad personcentrerad hemtjänst. Målet är leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst där behoven finns. Eveo har kollektivavtal. Förutom svenska talar vi på Eveo de flesta stora invandrarspråken. 


Kortfattat om Eveo
•    Godkända utförare i Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Huddinge och Botkyrka. 
•    Vi har kunder runt om i dessa kommuner och tar hand om flera nya ärenden per månad.
•    Vi har verkställt och handhar trygghetslarm i egen regi för både Stockholms stad, Sollentuna, Huddinge och Södertälje.
•    Kunderna har varierat vårdbehov, från 10–250 timmar i månaden och vår personal har specialistkompetens inom flera områden, så som cancer, palliativ vård, psykisk sjukdom och demens.
•    Eveo är underleverantör för natt- och larm för flertalet andra privata utförare i Stockholmsstad.
•    Vi arbetar med kort inställelsetid vid behov.
•    Eveo har ett demensteam.
•    Eveo har kollektivavtal.

 

bottom of page