Seniorcentrum

Eveo Seniorcentrum - mer en bara inspirerande aktiviteter och social samvaro. Eveo Seniorcentrum bryter social isolering bland äldre.

Ensamhet är ett hot mot både hälsa och välbefinnande. Seniorcentrum ska därför möta viktiga sociala behov med mångkulturella träffar och stimulerande aktiviteter.

Eveo Seniorcentrum har idag blivit ett ideellt komplement Eveos flerspråkiga hemtjänstverksamhet. Så var det inte tänkt från början utan då var de frivilliga insatserna mer tänkt som enkla, sociala mötesplatser för personal och omsorgstagare - oftast i Eveos lokaler. Men behovet visade sig vara stort och som ett led i utvecklings- och kvalitetsarbetet implementerade Eveo en ny verksamhetsdel som tog ett större grepp för att bryta social isolering.

Med bredare, schemalagda sociala insatser – ofta i samarbete med organisationer, växte Eveo Seniorcentrums verksamhet och popularitet.
Under våren 2014 sjösattes ett stort antal aktiviteter, som Senioryoga i Sollentuna, hantverk, matlagningskurser i samarbete med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta och trädgårdsinspiration på kolonilotten i Sollentuna. Under hösten 2014 öppnade Eveo Seniorpingis med Hammarby BTF samt mångkulturell musikunderhållning i Sollentuna. Aktivitetsprogrammet har förstärkas ytterligare under 2015 med ett tätare utbud av utflykter över hela Eveos nätverk. Språkligt och kulturellt anpassade aktiviteter är ett lyft för många äldre ska bryta utanförskapet.
Exempel på aktiviteter under 2015 och 2016

1. Hantverksarbete i Tensta, Haninge och Sollentuna.
2. Senioryoga Tensta och Sollentuna.
3. Motionsbingo i Tensta, Flemingsberg och Handen.
4. Seniorpingis i Enskedehallen - med Hammary BTF.
5.Mångkulturell matlagning i Flemingsberg, Haninge och Tensta
6. Seniorgympa i Sollentuna, Flemingsberg och Tensta.
7. Bakning i Haninge.
8. Utflykter i med Eveobussen i Stockholms län.
9. Toner från hemlandet. Mångkulturella musikstunder.
10. Kolonilott i Sollentuna.
11. Mångkulturella Träffpunktsluncher i Sollentuna, Flemingsberg, Haninge och Tensta.
12. Senioryoga på Mötesplats Kupan Södermalm, tillsammans med Röda Korset.

Eveo 5743bw Kvadrat

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum