Våra kommuner

Eveocykel 4941 Webpage

Vi är verksamma i flera kommuner. Vad som gäller för hemtjänst skiljer sig lite från kommun till kommun. Vi har försök sammanställa vad som gäller för respektive område där vi har verksamhet. Men det övergripande ansvaret som kommunen har är regleras främst i socialtjänstlagen (SOL) men även i hälso - och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen eller stadsdelsnämden i Stockholmsstads fall ska enligt lagen arbeta för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det betyder att enligt socialtjänstlagen ansvarar kommuner för att de personer som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Värdighet och trygghet är utgångspunkten i den vård, om sorg och service som ges.

När du ska ansöka om bistånd eller har frågor om stadens eller kommunernas service för äldre ska du vända dig till din kommun eller stadsdels nämd: Sök

Hemtjänst i Huddinge

Hemtjänst i Stockholm

Hemtjänst i Sollentuna

Hemtjänst i Södertälje

Hemtjänst i Botkyrka (från 4/1/2021)

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...