top of page

Demensteamet

Create winning chemistry for your team

  • 1 hour 30 minutes
  • 300 svenska kronor
  • Location 1

Service Description

Eveos demensteam bidrar med språklig och kulturell kompetens i arbete med kunderna.


Contact Details

bottom of page