Hemtjänst på svenska

Välj Eveo. Hemtjänst på dina villkor.

Välj Eveo

Eveo är ett service- och omsorgsföretag som erbjuder dig hem- tjänst, ledsagning, hushållsnära tjänster och avlösning med hög kvalitet. Engagerad, kompetent och empatisk personal är grunden för kvaliteten i vårt omsorgsarbete.
Kundval inom äldreomsorgen innebär att det är du som bestämmer vilka som ska utföra omsorgen hemma hos dig.

På dina villkor

Omsorgen måste vara på dina villkor. Därför lägger vi stor vikt vid att uppfylla dina behov och önskemål. Har du specifika krav på dem som skall utföra omsorgen? Vill du att någon nära ska bistå dig? Vi lyssnar på dig och anpassar omsorgen i enlighet med de speciella önskemål som kan uppstå i mötet mellan dig och oss.

Boka en tid

Kontakta oss om du har behov av hemtjänst med hög kvalitet där dina önskemål tillgodoses. Vi berättar gärna mer om oss, vår personal och våra tjänster. Om du har behov av, men tidigare inte erhållit hemtjänst, så berättar vi hur du går tillväga.

Var finns vi?

Vi är godkända och valbara utförare i Stockholm, Solna, Haninge, Sollentuna och Järfälla. För fler kommuner där Eveo är valbar utförare, gå till www.eveo.se/nyheter.

Kontakta oss

Eveo AB, Box 3127, 103 62 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 36, Stockholm Tel 08-559 25 003, Fax 08-24 36 04 info@eveo.se, www.eveo.se

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum