Välkommen till unika Eveo

 Dsc6495

Eveo AB är godkänd hemtjänstutförare i 5 kommuner i Stockholms län.  Vi grundades 2009 av släkt och vänner har som verksamhetsidé att erbjuda väl planerad personcentrerad hemtjänst .Målet är leverera kvalitet genom en hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst där behoven finns (i möjligaste mån). Eveo har kollektivavtal

Förutom svenska talar vi på Eveo följande språk inom vår omsorgsorganisation: Turkiska, Sorani, Kurmanji, Grekiska, Polska, Ryska, Persiska, Arabiska, Franska, Syrianska, Assyriska, Spanska, Serbiska, Finska, Tigrinja, Engelska, Ungerska, Mandarin, Bosniska, Bulgariska, Kroatiska, Tigre, Turkmeniska, Italienska, Urdu, Dari, Uzbekiska, Feyli, Zaza, Azeriska, Somaliska Portugisiska, Albanska och Kildanska

Kortfattat om Eveo

  • Godkända utförare i Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Huddinge och Botkyrka (från 4/1/2021)
  • Vi har kunder runt om i dessa kommuner och tar hand om flera nya ärenden per månad
  • Vi har verkställt och handhar trygghetslarm i egen regi för både Stockholms stad, Sollentuna, Huddinge och Södertälje
  • Kunderna har varierat vårdbehov, från 10 timmar till 250 timmar i månaden och vår personal har specialistkompetens inom flera områden, så som cancer, palliativ vård, psykisk sjukdom och demens.
  • Eveo är underleverantör för natt- och larm för flertalet andra privata utförare i Stockholmsstad
  • Vi arbetar med kort inställelsetid vid behov
  • Eveo har ett demensteam
  • Eveo har kollektivavtal

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...