Så startade Eveo

Panorama Dsc9697

Idén att driva kulturellt anpassad hemtjänst växte fram ur viljan att bryta social isolering.
 I dag är Eveo ett växande företag med upp emot 200 anställda, verksamt i 6 kommuner. Det var VD, Kayhan Utkutugs far, Husamettin, som sådde fröet till det omsorgsbolaget som idag driver hemtjänst och träffpunkter över hela Stockholmsområdet.

Husamettin Utkutug har sina rötter i Turkiet. Sedan flytten till Sverige har han arbetat inom socialtjänsten men också varit drivande i otaliga sociala projekt. Husamettin såg tidigt behovet av språklig – och kulturellt anpassad omsorg. Att bryta social isolering har alltid varit en drivkraft hos honom.

När flera av Husamettins vänner, genom sina föräldrars omsorgsbehov, i mitten på 90-talet kom i kontakt med den svenska äldrevården uppmärksammade han direkt de utmaningar som äldrevården stod inför. Det saknades både språklig- och kulturell kompetens för att arbeta med äldre, som av olika skäl, inte hade svenska som modersmål. Det betydde att personalen, inom såväl sjukvården som omsorgen, ha svårt att kommunicera med och förstå de äldres behov. Med de insikterna bestämde sig Husamettin att arbeta för att skapa en trygg språk- och kulturanpassad omsorg där den äldre stod i centrum.

Husamettin försökte länge intressera Kayhan att driva igång ett bolag med fokus språkligt anpassad hemtjänst. Även om Kayhan kände att det som Husamettin ville uppnå var både viktigt och intressant så avvaktade han på grund av arbetet som ansvarig för affärs- och produktutvecklingen på börsbolaget Tradedoubler. Den som slutligen övertalade oss att göra slag i saken var Kayhans bror Tim.


Våren 2009 började fadern och de båda sönerna så smått att realisera konceptet i en konkret projektplan. Ett par delägare och investerare togs in, samtidigt som ett antal upphandlingar skickades ut till en rad kommuner runtom i Stockholms län. Det första godkännandet kom från Haninge i september. I dag har Eveo upp emot 200 anställda och är verksamma i hela 8 kommuner och erbjuder hemtjänst på över 30 olika språk.

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...