Fakta om Eveo

Eveo AB är ett mångkulturellt hemtjänstbolag som idag aktivt hanterar över 30-tal olika språk inom insatsorganisationen. Bolaget är godkänd utförare i 6 kommuner i Stockholms län – och är specialiserat på språkligt och kulturellt anpassad äldreomsorg. Eveo är dessutom godkänd att bedriva Dagverksamhet i Sollentuna. Även denna verksamhet arbetar utefter att ge kunderna en språkligt och kulturellt anpassad omsorg.

Eveos ägare och styrelseledamöter:

Eveo grundades 2009 av släkt och vänner. Bolaget har fyra delägare, som äger 25 procent vardera. Samtliga ägare sitter i styrelsen.

- Kayhan Utkutug, ordförande.
- Mikael Kjellberg, ledamot.
- Tim Utkutug, ledamot.
- Mattias Friberg, ledamot.

Här finns Eveo

Eveo har expanderat geografiskt i Stockholmsregionen och finns nu med etablerade kontor i Stockholm, Sollentuna, Haninge, Huddinge och Södertälje. Eveo är även godkänd utförare i Järfälla, Solna och Sundbyberg.

Kvalitet i verksamheten

På Eveo vill vi både möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi är specialiserade på att erbjuda hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst. Bolaget deltar i de kommunala brukarundersökningarna, i Socialstyrelsens Äldreguiden och är medlem i Vårdföretagarna. Eveos verksamhet följer gällande lagar och förordningar – och har en organisation som fångar och följer upp avvikelser i verksamheten. Eveo har en övergripande Kvalitetsansvarig.

Stabil verksamhetsutveckling och tillväxt har kännetecknat Eveos utveckling sedan starten. Det är en kvalitet som belönats av både Dagens Industri och EY. 2014 blev Eveo ett Gasellföretag. Resultatet: 20:e plats av alla tillväxtföretag i Sverige. Dessutom blev Kayhan Utkutug, VD och Styrelseordförande, nominerad och utvald till den globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i regionen Stockholm.

För kunder som lider av demenssjukdom har vi utvecklat ett särskilt stöd i form av vårt mångkulturella demensteam och det fungerar som ett särskilt stöd till personalen på plats hos kunder. Deltagarna har specialistutbildning inom demens och är alla erfarna medarbetare. Tillsammans med personalen arbetar demensteamet med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder från andra kulturer.

Eveo samarbetar med organisationer med syfte att skapa nya mötesplatser för social samvaro, bland annat med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta i Tensta, där parterna driver en gemensam träffpunkts- och inspirationsverksamhet. Träffpunktsverksamheter, som går under namnet Eveo Seniorcentrum, finansieras helt via företagets egna medel.

Medarbetare

Eveo har växt stadigt, både i antal kunder och rent geografiskt, sedan starten 2009. Idag erbjuder Eveo hemtjänst till över 300 kunder i Stockholmregionen. Medarbetarna utgår från varje verksamhetscenter men arbetar över gränserna mellan kommunerna.

Antalet medarbetare har stadigt växt sedan vi öppnade i Haninge 2009. Idag är vi 144 personer som arbetar med service och omvårdnadsinsatser.

Hos oss jobbar engagerade undersköterskor och vårdbiträden. All personal kan sitt yrke och har sin egen plan för hur de skall utvecklas hos Eveo. Det bedrivs en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning tillsammans med vårdgymnasiet Consensum på hos oss. Och via det samarbetet kan personal som saknar undersköterskeutbildning vidareutbilda sig.

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum