Unikt aktivitetsprogram för äldre ska bryta social isolering

Eveo har som ambitionen att skapa ett nytt forum för social samvaro. Genom en brett spektra av sociala aktiviteter ska de äldres behov av utvecklande samvaro och nya kontakter kunna mötas. I våras smygstartade programmet som nu går under samlingsnamnet Eveo Seniorcentrum.

- Vi fick bevittna ett inspirerande möte mellan kvinnor från Eveos Träffpunkt i Huddinge och personal från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Ja, vi skjutsade kvinnorna från Flemingsberg till Tensta för att utföra handarbete. Utflykten i sig var ett mål, precis som samvaron på Kvinnocenter. Och vi fick bekräftat att dynamiken i möten mellan människor och kulturer - i kombination med handfasta, relevanta aktiviteter är otroligt givande, berättar Husamettin Utkutug,

Som ett mångkulturellt hemtjänstbolag med dagverksamhet representerar idag Eveo ett 20-tal olika språk. Att många äldre väljer Eveo beror på att omsorgen är språkligt och kulturellt anpassad, menar Husamettin Utkutug.

- Att vi kan tillhandahålla hemtjänst på våra kunders språk är helt självklart oss. Vi jobbar individanpassat. Detta i kombination med den höga personalkontinuiteten hos kunden som ger en god kvalitet Nu vill vi aktivt arbeta för att bryta social isolering där behoven finns, säger han.

Redan i februari har motionsbingo, vid Träffpunktsluncherna i Flemingsberg och Handen, dragit fulla hus. Och under april och maj sjösattes ett stort antal nya aktiviteter, som andningsgymnastik på Träffpunkten i Sollentuna, matlagningskurser i samarbete med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta samt ett ambitiöst odlingsprojekt från kolonilotterna i Sollentuna och Flemingsberg. Redan nu har de kommande aktiviteterna genererat ett stort intresse i Eveos nätverk. För att kunna tillgodose önskemålen har en minibuss införskaffats och aktivitetsprogrammet kommet att utökas ytterligare under året.

- Vi vill främja social samvaro och utvecklande möten. Därför lanserar vi
Eveo Seniorcentrum. Jag trodde dock inte att de skulle bli så här populärt. Det känns dock viktigt att vi börjar i liten skala för att underlätta en utvärdering av aktiviteterna. Vi vill båda möte våra äldres önskemål och samtidigt säkerställa kvaliteten i varje del av programmet. Som sagt - hitintills har responsen varit fantastisk och vi har goda förhoppningar om att fortsätta utvecklingen av Eveo Seniorcentrum, säger Tim Utkutug, Utvecklingschef på Eveo.

Img 3949Img 4618Img 3779Img 4597

Kvadrat Dsc4280

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...