Sommaraktiviteter med Seniorcentrum

Seniorcentrum stora aktivitetsprogram löper främst under höst och vår. Alltid med ett dagligt utbud av spännande aktiviteter. Under sommar- och juluppehållet så går, av naturliga skäl, aktivitetsgraden ned något. Detta gör dock medarbetarna får möjligheten att planera med lite korta ledtider och på direkt önskemål från våra äldre.  Under juni har både Gröna Lund och Taxingeslott slott besöks. Eveo har även öppet för hantverk och seniorgympa i både Södertälje och Haninge.

Det som visat sig vara mycket uppskattat denna regniga sommar är Kolonilotten i Sollentuna. Eveobussen har planerade turer onsdagar och fredagar - förutsatt att vädret tillåter. 

Är du intresserade av att delta i några av sommaraktiviteterna? Mejla till senior@eveo.se. 

Img 5424

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...