Nelson Mandela - priset till Eveos samarbetsparter

Stockholms stads Nelson Mandela - pris belönar och uppmärksammar goda exempel i arbetet för en mer integrerad stad. Den värdiga vinnaren i år är Eveos samarbetspartner i Tensta: Kvinnocenter i Tensta Hjulsta. Stort grattis till föreningen som med ett stort engagemang arbetar med att stärka utlandsfödda kvinnors ställning.

Det  utvecklande samarbetet mellan Eveo och Kvinnocenter har pågått under snart 2 år med bland annat gemensamma Träffpunkter. I våras lanserades onsdagsyoga i en hälsosatsning för både kvinnor och äldre i lokalerna på Glömmingegränd. Nu under hösten kommer ytterligare satsningar på yogan.

Img 7694

Img 7688

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...