Fokus på anhöriga

Anhörigveckan går mot sitt slut här i Stockholm. Kunskap, kontakt och avkoppling har varit ett genomgående tema. Förutom att sätta fokus det engagemang som anhöriga bidrar med - så har många, som inte ännu haft kontakt med Stockholm Stad, fått möjligheten att komma i kontakt med anhörigkonsulenter och få information om vilket stöd som finns att tillgå. Bra!

Img 2718

Img 8735

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...