Eveos pingissatsning i media

Tidiningen Mitt i besökt oss under ett av Seniorpingispassen med Hammarby BTF. Läs det fina reportaget här: 

http://www.mitti.se/de-gamla-takterna-sitter-i/

Img 6564

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...