Eveos mångkulturella demensteam med nya handledare

Inspirerande workshop med Eveos mångkulturella demensteam. Första mötet för alla handledare på nya huvudkontoret.  Det är Eveos kvalitetschef, Ümit Yrdakök, som leder arbetet. I år har vi fått följande tillskott i teamtet: Ayse, Zurieita, Christitna, Feven och Zina. 

Demensteamet tillför unik språklig och kulturell kompetens i omsorgsarbetet. Arbetet är personcentrerat och utförs med hög personalkontinuitet. Idag har stödet till kunden och de anhöriga stärkts upp ytterligare genom integrationen av Eveos mångkulturella demensteam i omsorgsprocesserna. Tillsammans med medarbetarna jobbar teamet med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder från andra kulturer och olika etniskt bakgrund. Behovet omfattar inte bara kunderna utan även av deras anhöriga som oftast hade det svårt i dialogen med primärvård och andra institutioner i samhället.

Image1 2

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...