Eveos handlingsplan avseende Covid-19

Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen. Handsprit har även placerats vid varje kontorsentré. Nya rutiner för att sprita av nycklar och mobiltelefoner har implementerats, före och efter arbetspass. Gemensamhetsytor på kontoret desinfekteras dagligen.

1. Är personalen sjuk – så stannar hen hemma. Skall informera arbetsledningen. Personal med symtom på övre luftvägsinfektion som t.ex. hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Samma gäller om man har sjuka barn/andra personer i hushållet, dvs man stannar hemma tills dess att de varit symptomfria i två dagar.  

2. Rekommendationerna som ges av ansvariga myndigheter följs mycket strikt. Vad det gäller användande av skyddsutrustning följer vi de rekommendationer som folkhälsomyndigheten givit och hur respektive kommun valt att implementera dem

3. Personalen får fortlöpande information om verksamhetens status - gällande eventuella risker avseende coronasmittan. Löpande dialog dämpar oron och håller samman verksamheten.

4. Omvårdnadspersonalen deltar tillsammans med verksamhetens ledning för att förebygga och följa upp vissa smittorisker som dyker upp. Detta kan avse risker i brukarens närhet, exempelvis om anhörig befunnit sig i riskområde. Fortlöpande dialog med brukare och anhöriga.

5. Brukare och anhöriga som anses behöva extra information om försiktighetsåtgärder kommer fortlöpande kontaktas och följas upp av arbetsledningen.

6. Om brukare har symtom, kontaktas anhörig - och 1177 eller vårdcentral per telefon. Enligt riktlinjer bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två dagar. Vid svåra symtom ring 112.

7. Exponerad personal utan symtom ska vara i tjänst som vanligt. Vid minsta symtom från luftvägarna avbryts arbetspasset och sjukskrivning gäller. Förutom i de fall då man har sjuka barn i hushållet, då gäller föreskrift enligt punkt 1.  

8. Om vi får flera sjukskrivningar och/eller om vi måste vila personalen – kommer omvårdnadsinsatser priortieras, serviceinsatser prioriteras ned. Scheman kommer att förändras. Omvårdnadsinsatsen sätts i fokus, ej tiden eller vem i personalen som ska utföra den beviljade insatsen.

9. Löpande samverkan med andra utförare, hemsjukvård och kommun.

10. Om brukare och anhöriga har frågor hur vi hanterar den nya situationen kan de kontakta oss via mejl, se kontakter på www.eveo.se, eller telefon 08-559 250 03.

11. Löpande information om Eveos handlingsplan för att hantera Convid 19-smittan kommer publiceras på www.eveo.se samt Eveos Facebooksida. Denna information kommuniceras direkt till brukare och anhöriga via Eveos schema-sms samt fysiska utskick.

12. Vi tagit fram två enkla och informativa filmer som ska stödja medarbetarna i detta dagliga arbetet. Den ena går igenom de Basala hygienrutinerna och den andra handlar om rutiner kring omsorg hus brukare med C19.  Dessa filmer går att hitta på Eveos Facebook sida: Eveo @hemtjänst.

Barbro Segersten, Verksamhetschef, Eveo i Stockholm 20200409

Barbro 4783 Kvadrat

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...