Nya grepp för att bryta social isolering

Eveo har som grundidé att erbjuda vård och omsorg på mottagarens villkor och språk. Med många utlandsfödda som kunder insåg man snabbt att den sociala isoleringen var ett speciellt stort problem för den här gruppen. Eveos lösning på problemet var att skapa en egen Träffpunkt i Brandbergen.

Nya Grepp1Många är vana vid stora familjer med mycket liv och rörelse. Men i takt med att man blir äldre är det vanligt att blir man av med mycket av det umgänget. Att man sedan också är begränsad rent språkligt, gör att man blir hämmad och inte kan kommunicera med sin omgivning. Är man dessutom kvinna, tillkommer ofta ytterligare en kulturellt betingad begränsning, eftersom man kanske inte tillåts vara ute och socialisera med folk hur som helst.

Eveo hade redan tidigare ett bra samarbete med Träffpunkten i Jordbro, där våra kunder och vår personal blev medlemmar. Här fanns en möjlighet att kombinera vissa insatser med de aktiviteter som träffpunkten arrangerade. Resultatet blev nöjdare kunder, som var mindre beroende av andra mer kostsamma samhällsinsatser och som dessutom var gladare.

I takt med att företaget fick fler kunder, ville man kopiera detta lyckade koncept även i Brandbergen, men problemet var att det inte fanns någon kommunal träffpunkt där. För att komma till rätta med problematiken och hjälpa denna redan utsatta grupp att bryta isoleringen blev Eveo tvungna att skapa en ny Träffpunkt i egen regi i Brandbergens Centrum.

- Tanken med träffpunkten är att utöka den sociala samvaron för de boende i området, berättar Husamettin Utkutug, projektledare för Eveo , och fortsätter:

Nya Grepp2- Vi hade behov av att upprätta ett lokalkontor i området och eftersom det saknades en bra samlingsplats för de boende i området beslöt vi oss för att slå två flugor i samma smäll – alltså genom att hitta en lokal som kunde rymma två olika verksamheter; dels lokalkontor och dels träffpunkt.
- Vi har haft en mängd olika aktiviteter och event på träffpunkten, med varierande uppslutning, berättar Husamettin.
- När vi hade en persisk musiker där fick vi ganska många besökare, men när vi tog dit en frisör var intresset ganska svalt. Det som dragit i särklass mest folk är när vi haft mer medicinska teman, och det är ju lätt att förstå varför med tanke på målgruppens situation.
I samarbete med Vårdcentralen i Jordbro bjöd Eveo in distriktssköterskan Ann-Kristin Andersson, som kom till träffpunkten och berättade om åldersdiabetes, vilka symptom sjukdomen har, hur man lever med den och vad man kan göra för att undvika den. På plats fanns också tre tolkar som simultant översatte vad som sas till grekiska, persiska och turkiska.

Nya Grepp3Lokalen var full med folk och stämningen blev så småningom ganska uppsluppen, när besökarna började ställa frågor och diskutera ämnet.
- Vi kände att den här typen av aktiviteter är väldigt efterlängtade eftersom den här gruppen ofta behöver lite hjälp att övervinna sitt motstånd till att be om hjälp, säger Husamettin.
- Vi kan tänka oss flera typer av hälsorelaterade evenemang som skulle vara intressanta för våra besökare. Tandhälsa, hygien, kostrådgivning och annat kan absolut vara intressant och vi samarbetar gärna med Vårdcentralen igen eftersom det fungerade så bra, fortsätter han.
- Det känns bra när man känner att sociala barriärer bryts ner och att man verkligen hjälper någon. Men vårt stora problem är att nå ut. Eftersom verksamheten är egenfinansierad, har vi begränsad marknadsbudget. Om vi nådde ut till fler, så kunde vi hjälpa fler, avslutar Husamettin.

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...