Eveo får höga betyg i brukarundersökningar för 2012

Toppresultaten från hemtjänstundersökningarna i Haninge, Sollentuna och Solna är ett glädjande besked för personalen på Eveo. Kvalitetsbarometern, den lokala hemtjänstundersökningen i Sollentuna, visar att de nya resurserna som Eveo satsat på att konkret öka kvaliteten i omsorgen gett en direkt verkan hos kunderna.
- Vi är verkligen nöjda. Genomsnittet i kvalitetsindex för hemtjänsten i Sollentuna är 1,13 - Eveo hamnar på hela 1,47. Det är ett kvitto på att kvalitetsarbetet gett det viktiga resultat vi hoppats på, säger Kayhan Utkutug, VD på Eveo.

Det krävs resurser och rätt kompetens för att utveckla omsorgen i vissa enskilda ärenden. Det är där Eveos kvalitetschef, Ümit Yurdakök kommer in.
- Jag har ett helhetsgrepp på kvalitetsarbetet. Planeringen av omsorgen är första steget i en lång kedja av återkopplingar mot kunden. Men inget ärende är det andra likt, därför måste vi snabbt kunna bedöma, dokumentera och agera på störningar i enskilda fall, säger Ümit.

I Solna är kvalitetsutvecklingen densamma för Eveo. Här får bolaget 1,28 i totalt kvalitetsindex, mot genomsnittet i kommunen, avseende Hemtjänst som är 1.00. Inom områden som trygghet och kontinuitet är kunderna mycket nöjda med Eveos utförda omsorg.
- Att vi får ett så bra utslag på personal – och tidskontinuitet beror på att vi kompromisslöst utgår från de individuella behoven. Titta bara på utfallet i Haninge. Av 100 möjliga i Nöjd Brukar Index, landar vi på 79,63 totalt, säger Kayhan.

Verksamhetsansvariga gör det grundläggande arbetet genom bra schemaläggning, relevanta utbildningsinsatser och rekrytering av erfaren personal. Engagerade och lyhörda medarbetare bidrar till ett stabilt kvalitetstänkande.
- Jag kan inte nog understryka att ett aktivt kvalitetsarbete måste genomsyra hela organisationen för att klara de resultat vi uppnått under 2012, säger han.

För att matcha insatserna efter kundens behov är det nära och goda samarbetet med biståndshandläggaren helt centralt, precis som dialogen med anhöriga och medarbetare.
- Vi måste ge kunden bästa möjliga omsorg. Det är vår skyldighet. Varje medarbete måste också orka anstränga lite extra, ha tid att följa upp ärenden med brister. Ibland innebär det att man får sitta i långa telefonköer, prata med familjemedlemmar sent på kvällarna, finnas tillgänglig helt enkelt. Men det arbetet ger resultat varje gång, berättar Ümit

Img 0966

Ümit Yurdakök är ansvarig för kvalitet på Eveo och har varit med sedan företaget startades

Img 3657

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...