Demensteamet - det goda exemplet

Med temat "Det ska vara tryggt att bli gammal" presenterar Stockholms Stads Äldreförvaltningen goda exempel från stadens verksamheter. Eveos Mångkulturella Demensteam är just ett sådant utvalt exempel.

- Vi är både stolta och tacksamma för inbjudan att få delta, säger Kayhan Utkutug

Syftet med mässan är att sprida goda exempel på framgångsrika metoder och arbetssätt. Hela Globen annexet kryllande av inspirerande konkreta exempel från staden. Deltagarna fick verkligen möjligheten att dela både erfarenheter och visioner.  Ett fullspäckat och välbesökt seminarieprogram gav möjlighet till fördjupningar.

Eveo tillhörde några av de få utförare som fick möjligheten, att under Äldreförvaltning paraply, visa upp goda exempel från verksamheten.

- Det var verkligen trevligt och inspirerande att möta upp stadens egna verksamheter, precis som de privata utförarna i Äldreförvaltningen monter. Vi delade alla med oss av våra goda exempel - något som kommer alla till godo, säger Tim Utkutug.

Img 4837

Img 4830

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...