Kvalificerad och personlig hemtjänst i Tensta

Eveo erbjuder hemtjänst i Stockholm. Vår personal avlöser och hjälper familjen. Vi arbetar för att kunna ge bäst möjliga omvårdnad.
Målet med hemtjänsten är att bistå med stöd och omsorg för att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Du har rätt till hemtjänst om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte orkar eller kan utföra vardagliga sysslor i hemmet. 

När du söker hemtjänst kommer du i kontakt med en biståndshandläggare som fattar beslut om hur mycket bistånd du ska få, du får ett så kallat biståndsbeslut.
Hemtjänsten i Stockholms kommun kan erbjuda dig hjälp med service och omvårdnad såsom: personlig omvårdnad, måltider, skötsel av hemmet, inköp och ärenden eller hjälp med att gå till läkare eller vårdcentral.
Stockholms kommun och därmed Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har infört valfrihet, enligt lagen om valfrihetssystem, vilket ger dig rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Välja Eveo

När du väl fått ett biståndsbeslut är det dags att välja utförare. Valet är ditt. Vi vill givetvis att du väljer oss. Läs mer om varför vi är ett attraktivt och bra val under "Välj Eveo " eller ring Eveo på 08-559 250 03 och be att få prata med den som är ansvarig för området. 

Relevanta länkar

Hemtjänstutförare i din stadsdel
Läs mer om valfrihet i Stockholms stad
Mer om avgifter, minimibelopp

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...