Kvalificerad och personlig hemtjänst i Stockholm

Eveo erbjuder hemtjänst i Stockholm. Vår personal avlöser och hjälper familjen. Vi arbetar för att kunna ge bäst möjliga omvårdnad.

Målet med hemtjänsten är att bistå med stöd och omsorg för att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Du har rätt till hemtjänst om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte orkar eller kan utföra vardagliga sysslor i hemmet. När du söker hemtjänst kommer du i kontakt med en biståndshandläggare som fattar beslut om hur mycket bistånd du ska få, du får ett så kallat biståndsbeslut.

Hemtjänsten i Stockholms kommun kan erbjuda dig hjälp med service och omvårdnad såsom: personlig omvårdnad, måltider, skötsel av hemmet, inköp och ärenden eller hjälp med att gå till läkare eller vårdcentral.
Stockholms kommun har infört valfrihet, enligt lagen om valfrihetssystem, vilket ger dig rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Hur söker man hemtjänst?

Hemtjänst är en behovsprövad insats. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Äldre direkt i Stockholms stad. Via Äldre direkt kommer du i kontakt med en biståndshandläggare som har hand om din stadsdelsförvaltning. Biståndshandläggaren utreder och bedömer ditt behov av hjälp och vilka insatser du behöver. På mötet får du ha med en stödperson eller anhörig om det underlättar för dig. Vill du kan du skicka ett ombud som talar med biståndshandläggaren. Du ger då en annan person fullmakt att föra din talan. Efter mötet är det biståndshandläggaren som fattar beslut om vilka insatser som ska gälla för dig. Är du inte nöjd med beslutet och vill överklaga kan du göra det. 

Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare du vill ha hjälp av. En hemtjänstutförare är den som utför insatserna åt dig. Det finns både kommunala och privata alternativ. När du har bestämt dig för en utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan biståndshandläggaren som meddelar utföraren om ditt val och flyttar över ärendet till utföraren. Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom dina behov och önskemål.

Till Äldre Direkt kan du vända dig med alla frågor som rör Stockholms stads äldreomsorg. De hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Telefon: 08-80 65 65.

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen. Det innebär att utförarna inte kan tävla om att ha det lägsta priset. För utförarna gäller det att leverera hög kvalitet så att fler väljer dem.
Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Avgiften för makar (med makar avses även registrerade partners) beräknas normalt på hälften av den sammanlagda inkomsten. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerat, se relevanta länkar. Varje månad betalar du för den hjälp du får. 

Avgifterna är indelade i sex olika avgiftsgrupper. En maxavgift är fastställd i varje avgiftsgrupp. Avgifterna är beräknade utifrån prisbasbeloppen som fastställs av regeringen och justeras årligen. Längst ner finns ett timpris. Det tas ut om du endast behöver hjälp enstaka timmar i månaden. Den faktiska månadskostnaden för dig bestäms då av kommunen i enlighet med socialtjänstlagen. 

Välja Eveo

När du väl fått ett biståndsbeslut är det dags att välja utförare. Valet är ditt. Vi vill givetvis att du väljer oss. Läs mer om varför vi är ett attraktivt och bra val under "Välj Eveo " eller ring Eveo på 08-559 250 03 och be att få prata med områdesansvarig.

Relevanta länkar

Hemtjänstutförare i din stadsdel
Läs mer om valfrihet i Stockholms stad
Mer om avgifter, minimibelopp

Hemtjänst i Tensta, hemtjänst i Rinkeby Kista, hemtjänst i Hässelby Vällingby, hemtjänst i bromma, hemtjänst på Norrmalm, hemtjänst på Kungsholmen, hemtjänst på Södermalm, hemtjänst i Enskede, hemtjänst i Skarpnäck, hemtjänst i Skärholmen, hemtjänst i Liljeholmen, hemtjänst i Älvsjö  

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...