Kvalificerad och personlig hemtjänst i Sollentuna

Eveo erbjuder hemtjänst i Sollentuna. Vår personal avlöser och hjälper familjen. Vi arbetar för att kunna ge bäst möjliga omvårdnad.

Hemtjänst är ett begrepp som innefattar stöd och omsorg i hemmet. Vanligast är att du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte orkar med eller kan utföra dina vardagliga sysslor. Du kan vara pensionär, förtidspensionär eller ha särskilda behov. Målet med hemtjänsten är att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. När du söker hemtjänst talar du med en biståndshandläggare som fattar beslut om hur mycket bistånd du ska få, du får ett så kallat biståndsbeslut.

Hemtjänsten i Sollentuna är uppdelad i två olika områden:

• Serviceinsatser (städning, tvättning och uppsnyggning av hem)
• Omvårdnadsinsatser (övriga hemtjänstinsatser) samt hemstödsinsatser och ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sollentuna kommun införde ”Fritt val” enligt lagen om valfrihetssystem, hösten 2009.
Det ger dig som kund rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Hur söker man hemtjänst?

Hemtjänsten är behovsprövad och tar hänsyn till dina personliga
behov. För att kunna ansöka om hemtjänst börjar du med att kontakta en biståndshandläggare på vård- och omsorgskontoret. Det är biståndshandläggaren som tillsammans med dig utreder vilka behov du har och vilka typer av insatser du söker. På mötet får du ha med en stödperson eller anhörig om det underlättar för dig. Efter mötet är det biståndshandläggaren som fattar beslut om vilka insatser som ska gälla för dig. Är du inte nöjd med beslutet och vill överklaga går det bra.

Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare du vill ha hjälp av. En hemtjänstutförare är den som utför insatserna åt dig. Det finns både privata och kommunala alternativ. När du har bestämt dig för en utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan biståndshandläggaren som kontaktar utföraren och flyttar över ärendet. Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom dina behov och önskemål.

Sollentuna kommuns växel har telefonnummer 08-579 210 00. Ber att få prata med en biståndshandläggare på vård- och omsorgskontoret.

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen. Det innebär att utförarna inte kan tävla om att ha det lägsta priset. För utförarna gäller det att leverera hög kvalitet så att fler väljer dem.
Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Varje månad betalar du för den hjälp du får. Även om du har mycket hjälp varje dag behöver du aldrig betala mer än den fastställda högsta omsorgsavgiften som är runt 1800 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Avgifterna beräknas på din aktuella årsinkomst delat med tolv månader. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerad, se under relevanta länkar. För makar beräknas avgifterna på hälften av den sammanlagda inkomsten. Registrerade partners räknas också som makar.

Om du har frågor om din avgift kan du ringa till Sollentuna kommuns växel, telefonnummer 08-579 210 00, och bli kopplad till faktureringsenheten.

Välja Eveo

När du väl fått ett biståndsbeslut är det dags att välja utförare. Valet är ditt. Vi vill givetvis att du väljer oss. Läs mer om varför vi är ett attraktivt och bra val under "Välj Eveo "  eller ring Eveo på 08-559 250 03 och be att få prata med områdesansvarig.

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...