Kvalificerad och personlig hemtjänst i Järfälla

Eveo erbjuder hemtjänst i Järfälla. Vår personal avlöser och hjälper familjen. Vi arbetar för att kunna ge bäst möjliga omvårdnad.

Hemtjänst är ett begrepp som innefattar stöd och omsorg i hemmet. Vanligast är att du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte orkar med eller kan utföra dina vardagliga sysslor. Du kan vara pensionär, förtidspensionär eller ha särskilda behov. Målet med hemtjänsten är att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Till din hjälp får du en biståndshandläggare som fattar beslut om hur mycket bistånd du ska få, du får ett så kallat biståndsbeslut.

Hemtjänsten är uppdelad i olika områden och innefattar, service- och omvårdnadsinsatser men också ledsagar- och avlösarservice.

Järfälla kommun införde ”Kundval” hösten 2009. Det innebär att du bestämmer vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja bland både privata och kommunala utförare.

Hur söker man hemtjänst?

Hemtjänst är en behovsprövad insats. Du börjar med att fylla i en förenklad ansökan. Ansökan finns på hemsidan under Ansökan e-tjänster eller kan beställas från kommunen. På ansökan uppger du dina specifika behov. När du fyllt i det som är relevant för dig skickar du ansökan till kommunen. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med dig och bokar en tid där ni går igenom vilka behov du har och vilka insatser du behöver. Du får själv bestämma vilka som ska vara med när ni träffas. Skickar du ett ombud måste den personen vara försedd med fullmakt. Det är biståndshandläggaren som efter kontakten tar beslutet om vilka insatser som ska gälla för dig. Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.
Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare du vill ha hjälp av. Det finns både privata och kommunala alternativ. När du har bestämt dig för en utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan biståndshandläggaren som kontaktar utföraren och flyttar över ärendet. Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom dina behov och önskemål.

Ansökan skickas till socialförvaltningens äldreenhet. Kommunens växel har telefonnummer 08-580 285 00.

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket för dig. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som kommunen bestämt. Utförarna kan på så sätt inte tävla om att ha det lägsta priset. De privata utförarna tvingas hålla hög kvalité eftersom de måste utföra den bästa hemtjänsten för att få fler kunder. 

Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Makar/sammanboende och registrerade partners räknas var för sig. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerad (Se faktablad nedan). 

Varje månad betalar du för den hjälp du får. Även om du har mycket hjälp varje dag behöver du aldrig betala mer än den fastställda högsta omsorgsavgiften som är runt 1800 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i detta högkostnadsskydd. Kostnad för mat ingår inte i högkostnadsskyddet. Leverans av matlåda däremot kostar 20 kr men är inkomstbaserat och kan ev reduceras.

Välja Eveo

När du väl fått ett biståndsbeslut är det dags att välja utförare. Valet är ditt. Vi vill givetvis att du väljer oss. Läs mer om varför vi är ett attraktivt och bra val under "Välj Eveo "

Relevanta länkar

Val av utförare
Uppföljning och utvärdering av kundvalet
Avgifter
Fakta om avgifter och minimibelopp 
Kundundersökningar – så tycker kunder och anhöriga

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum