Kvalificerad och personlig hemtjänst i Haninge

  • Eveo erbjuder hemtjänst i Haninge. Vår personal avlöser och hjälper familjen. Vi arbetar för att kunna ge bäst möjliga omvårdnad

Du kan söka hemtjänst om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte orkar eller kan utföra vardagliga sysslor i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig i din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Hemtjänst i Haninge kommun är till för dig som behöver hjälp och stöd i ditt hem och är 65 år och äldre. Om du är yngre och har särskilda behov söker du till socialförvaltningen i Haninge kommun. Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd.
Hemtjänsten kan hjälpa till med följande:

  • Serviceinsatser (städning, tvättning och uppsnyggning av hem)
  • Omvårdnadsinsatser (övriga hemtjänstinsatser) samt hemstödsinsatser och ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Stöd vid måltider

Haninge kommun har infört valfrihet i hemtjänsten, enligt lagen om valfrihetssystem, vilket ger dig rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Hur söker man hemtjänst?

Du söker hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare på äldreförvaltningen i kommunen. Hemtjänsten är behovsprövad och tar hänsyn till dina personliga förutsättningar. Det är biståndshandläggaren som tillsammans med dig utreder vilka behov du har och vilka typer av insatser du behöver. På mötet får du ha med en stödperson eller anhörig om det underlättar för dig. Efter mötet är det biståndshandläggaren som fattar beslut om vilka insatser som ska gälla för dig. Du kan överklaga ett beslut du har fått avslag på.

Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare du vill ha hjälp av. En hemtjänstutförare är den som utför insatserna åt dig. Det finns både privata och kommunala alternativ. Båda alternativen kostar lika mycket. När du har bestämt dig för en utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan biståndshandläggaren som meddelar utföraren om ditt val och flyttar över ärendet. Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom dina behov och önskemål.

För att komma i kontakt med en biståndshandläggare ringer du kommunens äldreförvaltning som du når via växeln 08-606 70 00.

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen från början. Här nedan följer en sammanställning över vad de olika insatserna kostar.
Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar läggs makarnas gemensamma inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgift tas ut individuellt beroende på den enskildes behov av insatser. Avgiften kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerad under relevanta länkar.
Även om du har mycket hjälp varje dag behöver du aldrig betala mer än den fastställda högsta omsorgsavgiften som är ca 1800 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Välja Eveo

När du väl fått ett biståndsbeslut är det dags att välja utförare. Valet är ditt. Vi vill givetvis att du väljer oss. Läs mer om varför vi är ett attraktivt och bra val under "Välj Eveo " eller ring Eveo på 08-559 250 03 och be att få prata med områdesansvarig.

Relevanta länkar

Godkända hemtjänstleverantörer
Valfrihet i hemtjänsten
Så mycket kostar hemtjänsten, fler detaljer belopp, minimibelopp och sammanboende makar/ensamstående
Kvalitet och utveckling, så tycker anhöriga

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum