Natt- och larmtjänster

Trygghetslarm är en insats som innebär att från det man larmat skall omsorgspersonal infinna sig hos dig som larmat inom 30 minuter. Denna insats kan man ha ensam eller tillsammans med andra insatser, som till exempel hemtjänst. Syftet med den är att öka tryggheten i hemmet utan att man störs av att någon kommer till en regelbundet. Man kan larma när som helst på dygnet. Det gör man via en bricka som man fäster runt armen Larmet går då till larmcentralen som i sin tur skickar vidare larmet till hemtjänst utföraren. 

Eveo är också underleverantör vad det gäller trygghetslarm och nattjänster till flertalet privata hemtjänst företag i Stockholm. Det betyder att vår personal kan utföra besök hos era kunder under nattetid och även rycker ut på trygghetslarm. Larmutryckning kan vara både nattetid och dagtid.

Vi finns i hela Stockholmsstad

Gemensamt sätter vi rutinerna för hur samarbetet skall fungera, vad det gäller nycklar, planering, återkoppling på tjänsten samt nyttjande .

Fast kostnad för ett planerat besök 2020-01-01 till 2020-12-31:
 1 besök/natt, enkel bemanning 300 kr/besök/natt.
 1 besök/natt, dubbel bemanning 430 kr/besök/natt.

Larminsats alla dagar dygnet runt, 2020:
 Utförd larmutryckning 400 kr/besök
 100 kr / månad per larmkund

Om du driver ett företag som är i behov av assistans för natt- och/eller larmtjänst, tveka inte att höra av dig.

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...