Hemtjänst

Du kan bli hemtjänstkund hos oss på Eveo om du bor någon av följande kommuner: Stockholm, Huddinge, Södertälje, Haninge, Sollentuna och Järfälla.

I nära samverkan med kommun, primärvård, medarbetare, ideella organisationer, anhöriga och kunder - har Eveo tagit fram funktionella helhetslösningar där kunderna personliga omsorg och trygghet är i fokus. Målet är leverera väl planerad hemtjänst genom hög kontinuitet på tid, insats och personal.

Den omsorg som Eveo erbjuder utformas i samråd med omsorgstagarens egna värderingar, individuella krav och önskemål. På så sätt är Eveo en unik leverantör av behovsanpassad nära omsorg och service till omsorgstagaren, där kompetent och empatisk personal respekterar och arbetar efter individens behov och förutsättningar.

Målet med Eveos verksamhet när det gäller omsorgen:

  • Att utföra och planera omsorgen med hög kontinuitet vad gäller insatser, tid och personal.
  • Att respektera och arbeta efter individens egna värderingar, individuella krav.

• Att utföra omsorgen så att individen kan få makt över sin livssituation och en möjlighet att påverka sin vardag.

• Att skapa förutsättningar för individens personliga utveckling.

• Att skapa en arbetsmiljö för medarbetarna så att de känner att de är med och påverkar både sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens omsorg

Eveo är också specialiserade på kunder som har särskilda behov. Omsorgsarbetet bygger på professionell och personlig service, med språklig och kulturell anpassning. Eveo har specialistkompetens inom demens, stroke, MS och psykisk sjukdom. Eveos trevliga och kompetenta medarbetare ger kunden omsorg på dennes eget språk. Maten som Eveo tillreder är kulturellt anpassad och omsorgstagarens har själv möjlighet att välja hur måltiden skall se ut.

Sofi 4948 Kvadrat Bw

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum