Hemtjänst

Du kan bli hemtjänstkund hos oss på Eveo.

I nära samverkan med kommun, primärvård, medarbetare, ideella organisationer, anhöriga och kunder - har Eveo tagit fram funktionella helhetslösningar där kunderna personliga behov är i fokus. Målet är leverera kvalitet genom hög personalkontinuitet och språkligt anpassad hemtjänst. Kunderna får alltid välja vem av Eveos medarbetare som ska blir dennes kontaktman.

Den omsorg som Eveo erbjuder utformas efter omsorgstagarens egna värderingar, individuella krav och önskemål. På så sätt är Eveo en unik leverantör av behovsanpassad nära omsorg och service till omsorgstagaren, där kompetent och empatisk personal respekterar och arbetar efter individens behov och kulturella, etniska, språklig förutsättningar.

Målet med Eveos verksamhet när det gäller omsorgen:

• Att respektera och helt arbeta efter individens egna värderingar, individuella krav med hänsyn till etnisk och kulturella bakgrund

• Att utforma omsorgen helt efter individens särskilda behov, ge individen makt över sin livssituation och en möjlighet att påverka sin vardag.

• Att skapa förutsättningar för individens personliga utveckling.

• Att skapa en arbetsmiljö för medarbetarna så att de känner att de är med och påverkar både sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens omsorg

Eveo är specialiserade på kunder som har särskilda behov. Omsorgsarbetet bygger på professionell och personlig service, med språklig och kulturell anpassning. Eveo har specialistkompetens inom demens, stroke, MS och psykisk sjukdom. Eveos trevliga och kompetenta medarbetare ger kunden omsorg på dennes eget språk. Maten som Eveo tillreder är kulturellt anpassad och omsorgstagarens har själv möjlighet att välja hur måltiden skall se ut.

Corbis 42 22542942

Nyheter

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum

Hundloka Midsommar Eveogreen

Trevlig midsommar
Vi på Eveo önskar er en trevlig midsommar