Demensteamet

Eveos demensteam bidrar med språklig och kulturell kompetens i arbete med kunderna. Kanske en helt unik ansats för upptäcka, bemöta och hantera demenssjukdom hos en växande grupp omsorgstagare, de äldre utlandsfödda.

Denna specialiserade hemtjänstgrupp arbetar personcentrerat och insatserna utförs med hög personalkontinuitet. Idag har stödet till kunden och de anhöriga stärkts upp ytterligare genom integrationen av Eveos mångkulturella demensteam i omsorgsprocesserna. Tillsammans med medarbetarna jobbar gruppen med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder från andra kulturer och olika etniskt bakgrund. Behovet och stödet omfattar inte bara kunderna utan även av deras anhöriga som oftast hade det svårt i dialogen med primärvård och andra institutioner i samhället.

Demensteamet består idag av 10 medlemmar och leds av Eveos Barbro Segersten. Varje medlem tillför språkliga och kulturell kompetens. Hemtjänstgruppen operativ i det dagliga omsorgsarbetet och ansvarar för att medarbetarna i organisationen får behovsstyrd handledning. Det säkerställer att kunderna får rätt omsorg, vid rätt tillfälle. I samråd med medarbetarna utvecklas insatserna och bemötandet i varje unikt fall.

Det finns mycket bra förutsättningar för att vi varje givet tillfälle samverka med övriga delar av vårdkedjan, vilket i dagsläget också sker. Kvaliteten i vårdarbetet har förstärkts genom trygg handledning, dialog och återkoppling. Utvecklingen säkerställer att Eveo idag har en ökad kvalitet i arbetet med demenssjuka och att medarbetarna i tidigt skede upptäcker demenssjukdom, trots de språkliga och kulturella utmaningarna i omsorgen.

Barbro 4783 Kvadrat

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...