Dagverksamhet

Eveos Dagverksamhet är språkligt - och kulturellt anpassad. Vill du bli kund på Dagverksamheten?

Eveo har sedan den första mars 2014 en språkligt - och kulturellt anpassad. Den språkligt anpassade omsorgen, samvaron och de aktiviteterna som Eveo erbjuder har utformas i samklang kundernas individuella krav och önskemål.

Dagverksamheten har hög personalkontinuitet med tillgänglig, kompetent och empatisk personal som bedriver verksamheten flexibelt och lyhört - alltid med kundens behov i fokus. Kunden får en egen kontaktman, som talar kundens modersmål, i samband med introduktionstillfället.

Kunden har ett inflytande över insatsernas och samvarons utformning. Personalen ger kunden sitt stöd i att upprätthålla sitt oberoende och arbetar på ett sådant sätt som säkerställer att kunden kan påverka genomförandet av insatserna i biståndsbeslutet.

Dagverksamheten har som ambition att servera god och kulturellt anpassade luncher. Fokus med verksamheten är att aktivera omsorgstagarna, både socialt och aktivitetsmässigt. Eveo har tagit fram ett aktivitetsprogram med:

 - Gymnastisk

- Senioryoga

- Handarbete

- Spel och pussel

- Utevistelser

- Trädgårdsarbete

- Utflykter

- Musik

- Bingo och frågesporter

Img 8522

Nyheter

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum

Hundloka Midsommar Eveogreen

Trevlig midsommar
Vi på Eveo önskar er en trevlig midsommar