Avlösning

Avlösning ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Avlösning innebär att Eveos medarbetare tillfälligt övertar omvårdnaden från en anhörig som tagit hand om en närstående. Det kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Genom avlösning ska anhöriga och närstående få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet.

Img 1034

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...